Terugzenden en ruilen

Voorwaarden

1. De producten moeten

  • in de originele verpakking worden teruggestuurd;
  • ongebruikt zijn.

2. Het product moet

  • binnen 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van het product teruggezonden worden;
  • vergezeld zijn door de originele factuur of de leveringsbon.

Hoe zendt u een product terug?

Ga als volgt te werk als u een product wil terugzenden:

  1. Ga vanaf uw account naar het historische overzicht van uw bestellingen.
  2. Selecteer de bestelling met het product dat u wenst terug te zenden.
  3. Selecteer de producten die u wilt terugzenden door het vakje naast de naam ervan aan te vinken.
  4. Verduidelijk waarom u uw bestelling terugzendt (niet verplicht).

Klik op 'Een product terugzenden' nadat u de gevraagde informatie hebt ingevuld.

Onze dienst Terugzenden en ruilen behandelt uw vraag dan binnen 5 werkdagen.

Transportkosten

Het transport en de risico's die daarmee gepaard gaan, zijn voor rekening van de koper.

De producten moeten naar een adres in België worden teruggezonden. U kunt zelf de transportfirma kiezen waarmee u het product wilt terugzenden. Toch adviseren wij u ten zeerste om de waren aangetekend of met een postopvolging te versturen en in voorkomend geval een verzekering te nemen bij de transportfirma voor de handelswaarde van de producten, zodat u zich tegen verlies of schade aan de producten kunt beschermen.

Terugbetaling en ruilen

Zodra wij teruggezonden producten hebben ontvangen, betalen wij de aankoopprijs volledig terug (exclusief verzendkosten) en/of ruilen wij deze om naargelang het product of de producten.